Menu Sluiten

Publicatie van de ANBI-instelling : Stichting Ideële Winkel, Baarn

De Stichting Ideële Winkel is een non-profit organisatie (sociale onderneming) opgericht op 24-9-1987 met de doelstellingen:

  1. Oprichten en ondersteunen van plaatselijke groepen, die zich richten op een wereld, waarin meer recht wordt gedaan aan mens en milieu
  2. Voorlichting organiseren over oorzaken van armoede en rijkdom, het milieu en het bevorderen van vrede en gerechtigheid

De Stichting heeft sinds de oprichting geopereerd als winkel van fairtrade producten, duurzame cadeau artikelen en lokaal geproduceerde artikelen van instellingen van mensen met een handicap.

De handelsnaam (registratie KvK 41189373) vanaf 1987 was “Wereld Winkel Baarn” en werd gewijzigd in 2011 in “Fair met Flair” en later (in 2014) in “de Wereld van Pippe”. Het RSIN is 8037.11.840

Sinds 1999 is de winkel van de stichting gevestigd in de Laanstraat 106, Baarn. Naast de winkelactiviteiten is de stichting zeer actief geweest bij het voorbereiden voor een duurzaamheidsagenda en -programma in Baarn en is initiatiefnemer en oprichter van het Repair Café Baarn.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, financieel onafhankelijk van subsidies en wordt financieel ondersteund door een aantal trouwe donateurs. Onderhoud en vernieuwing worden geheel door de stichting zelf gefinancierd.

Mede door de opkomst van de online winkels en het veranderende consumentengedrag heeft het bestuur besloten dat de Stichting Ideële Winkel als sociale onderneming , in het licht van de doelstellingen ook andere (startende) sociale ondernemingen de fysieke ruimte geven om zich te vestigen. Daarmee is in juli 2016 een begin mee gemaakt toen er een overeenkomst werd bereikt met Leven zonder Afval. (www.levenzonderafval.nl). Ook My Green Kitchen heeft sinds september 2016 een speciale plek in de winkel.

Hoewel de omzet van Pippe sinds 2013 dalende was, is er in 2016 weer sprake van een kleine groei. Voor 2017 wordt er een omzet verhoging verwacht van 15%.

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Ad Hordijk, Voorzitter en Penningmeester
  • Gerda Hoekveld, Secretaris
  • Bert van der Herberg, Algemeen Bestuurslid

Leden van het bestuur en de medewerkers ontvangen geen beloning.

Publicatie Balans 2015:

Stichting Ideële Winkel, Baarn

Balans 2015 31-12-2015
Activa
Pand Laanstraat 106 € 185.000
Inventaris € 2.340
Winkelvoorraad € 16.427
Debiteuren € 2.364
Kas € 159
Bank € 25.278
Totaal € 231.568
Passiva
Eigen vermogen € 88.803
Hypotheek € 138.403
Crediteuren/te betalen € 4.362
Totaal € 231.568
Toelichting op de balans
Pand Laanstraat 106
Aankoopwaarde pand in 1998 € 193.991
Verbouwing in 1999 € 37.861
Afgeschreven tot en met 2015 -€ 46.852
Residuwaarde 31 december 2015 € 185.000
Inventaris
Aanschaffingswaarde 1 januari 2015 € 6.749
Afgeschreven per 1 januari 2015 € 3.054
Afschrijving 2015 € 1.355
Totaal afschrijvingen € 4.409
Inventaris 31 december 2015 € 2.340

Publicatie Balans 2016:

Stichting Ideële Winkel, Baarn

Balans 2016 31-12-2016
Activa
Pand Laanstraat 106 € 185.000
Inventaris € 985
Winkelvoorraad € 19.750
Debiteuren € 2.853
Kas € 216
Bank € 24.354
Totaal € 233.158
Passiva
Eigen vermogen € 91.103
Hypotheek € 138.403
Crediteuren/te betalen € 3.652
Totaal € 233.158
Toelichting op de balans
Pand Laanstraat 106
Aankoopwaarde pand in 1998 € 193.991
Verbouwing in 1999 € 37.861
Afgeschreven tot en met 2016 -€ 46.852
Residuwaarde 31 december 2016 € 185.000
Inventaris
Aanschaffingswaarde 1 januari 2016 € 6.749
Afgeschreven per 1 januari 2016 € 4.409
Afschrijving 2016 € 1.355
Totaal afschrijvingen € 5.764
Inventaris 31 december 2016 € 985