Menu Sluiten

Publicatie van de ANBI-instelling : Stichting Ideële Winkel, Baarn

De Stichting Ideële Winkel is een non-profit organisatie (sociale onderneming) opgericht op 24-9-1987 met de doelstellingen:

  1. Oprichten en ondersteunen van plaatselijke groepen, die zich richten op een wereld, waarin meer recht wordt gedaan aan mens en milieu
  2. Voorlichting organiseren over oorzaken van armoede en rijkdom, het milieu en het bevorderen van vrede en gerechtigheid

De Stichting heeft sinds de oprichting geopereerd als winkel van fairtrade producten, duurzame cadeau artikelen en lokaal geproduceerde artikelen van instellingen van mensen met een handicap.

De handelsnaam (registratie KvK 41189373) vanaf 1987 was “Wereld Winkel Baarn” en werd gewijzigd in 2011 in “Fair met Flair” en later (in 2014) in “de Wereld van Pippe”. Het RSIN is 8037.11.840

Sinds 1999 is de winkel van de stichting gevestigd in de Laanstraat 106, Baarn. Naast de winkelactiviteiten is de stichting zeer actief geweest bij het voorbereiden voor een duurzaamheidsagenda en -programma in Baarn en is initiatiefnemer van o.a. het Repair Café Baarn.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, financieel onafhankelijk van subsidies en wordt financieel ondersteund door een klein aantal trouwe donateurs. Onderhoud en vernieuwing worden geheel door de stichting zelf gefinancierd.

Mede door de opkomst van de online winkels en het veranderende consumentengedrag heeft het bestuur besloten dat de Stichting Ideële Winkel als sociale onderneming , in het licht van de doelstellingen ook andere (startende) sociale ondernemingen ondersteuning te geven en indien gewenst de fysieke ruimte geven om zich te vestigen.

Hoewel de omzet van Pippe sinds 2013 dalende was, is er sinds 2016 weer sprake van een kleine jaarlijkse groei en beloofd 2020 ondanks de covid 19 pandemie een goed jaar te worden. De omzet prognose voor 2020 is 10% hoger dan de omzet in 2019.
Met het goede te verwachten resultaat wordt de investeringsruimte vergroot, om samen met andere maatschappelijke organisaties en initiatieven, die gericht zijn op een bijdrage aan de circulaire economie, de winkel verder te ontwikkelen als kennis en actie centrum “Baarn Circulair”.

Het bestuur bestaat uit:

  • Ad Hordijk, Voorzitter en Penningmeester
  • Gerda Hoekveld, Secretaris
  • Bert van der Herberg, Algemeen Bestuurslid

Leden van het bestuur en de medewerkers ontvangen geen beloning.

Publicatie Balans 2019:

Stichting Ideële Winkel, Baarn

Balans 2019 31-12-2019
Activa
Pand Laanstraat 106 € 185.000
Inventaris € 250
Winkelvoorraad € 20.000
Debiteuren € 1.303
Kas € 124
Bank € 15.678
Totaal € 222.095
Passiva
Eigen vermogen € 99.767
Hypotheek € 119.403
Crediteuren/te betalen € 2.925
Totaal €222.095
Toelichting op de balans
Pand Laanstraat 106
Aankoopwaarde pand in 1998 € 193.991
Verbouwing in 1999 € 37.861
Afgeschreven tot en met 2017 -€ 46.852
Residuwaarde 31 december 2017 € 185.000
Inventaris
Aanschaffingswaarde 1 januari 2017 € 6.749
Afgeschreven per 1 januari 2017 € 6.659
Afschrijving 2017 € 90
Totaal afschrijvingen € 6.749
Inventaris 31 december 2017 € 0

Publicatie Balans 2018:

Stichting Ideële Winkel, Baarn

Balans 2018 31-12-2018
Activa
Pand Laanstraat 106 € 185.000
Inventaris € 90
Winkelvoorraad € 21000
Debiteuren € 2444
Kas € 176
Bank € 11.898
Totaal € 220.432
Passiva
Eigen vermogen € 96.840
Hypotheek € 119.403
Crediteuren/te betalen € 4189
Totaal € 220.432
Toelichting op de balans
Pand Laanstraat 106
Aankoopwaarde pand in 1998 € 193.991
Verbouwing in 1999 € 37.861
Afgeschreven tot en met 2016 -€ 46.852
Residuwaarde 31 december 2016 € 185.000
Inventaris
Aanschaffingswaarde 1 januari 2018 € 6.749
Afgeschreven per 1 januari 2018 € 6.499
Afschrijving 2018 € 160
Totaal afschrijvingen € 6.659
Inventaris 31 december 2016 € 90