Menu Sluiten

Pippe, wereldburger in Baarn

Geslaagde eerste Pippe-dag

Afgelopen zaterdag vond de heropening plaats van de vernieuwde winkel de Wereld van Pippe in Baarn. Veel oud-medewerkers van voorheen de Wereldwinkel en andere genodigden waren aanwezig bij de officiële feestelijkheden, net als de regionale pers.

Vanwege de regen werd op het laatste moment het Pippe-terras dat oorspronkelijk buiten gepland was, verplaatst naar het Repair Café (nr. 104).

Het feest begon al op de Brink vanwaar het dweilorkest De Straatklinkers al spelend richting Laanstraat 106 liepen.
Voorzitter Ad Hordijk van de Stichting Ideële Winkel was de eerste spreker. Hij vertelde hoe de Wereldwinkel ooit ca. 40 jaar geleden begon als winkel met rietsuiker (het werd toen afgewogen). De landelijke vereniging groeide uit tot een begrip en droeg bij tot de bewustwording van de samenleving. Door de jaren heen veranderde de maatschappij en de winkel wilde meegroeien. Daarmee veranderden ook de kerndoelen. Daarom besloot de winkel in Baarn zelfstandig verder te gaan onder de vlag van Fair met Flair.
Toch dekte deze naam niet alles en is de stichting een half jaar geleden echt op zoek gegaan naar een nieuwe naam en uitstraling. Dat heeft geresulteerd in een eigentijdse winkel waarin een goede balans tussen de drie kernbegrippen People Planet Profit te vinden is. Het is daarmee de pippste winkel van Baarn geworden.
Ad Hordijk bedankte de vrijwilligers die hard gewerkt hebben om dit resultaat te kunnen bereiken. In het bijzonder noemde hij vier personen die de inrichting hebben verzorgd en de communicatie en pr rondom Pippe.
Ad Hordijk toonde verheugd het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Baarn, dat door de nieuwe coalitiepartners van Baarn is opgesteld. De voorbereidingen en al het werk om Pippe neer te zetten heeft ook nieuwe energie opgeleverd.

Daarna kreeg wethouder Margreet Breukelaar het woord. Zij hoopte dat het voornemen, vastgelegd in het coalitieakkoord, voor een duurzamer Baarn binnen een niet al te lange periode al vruchten kan afwerpen, wie weet al over een aantal maanden. De wethouder was blij met het initiatief van Stichting Ideële Winkel om te werken aan vernieuwing op het vlak van duurzaamheid. Ze refereerde daarbij aan het reisverhaal van Pippe, dat de afgelopen maanden in de Baarnsche Courant verscheen. Heel bijzonder vond ze het dat Pippe uitgerekend in Baarn is neergestreken, en nergens anders ter wereld. Daar mag Baarn heel blij mee zijn.
Navraag bij de dienstdoende ambtenaar van burgerlijke stand heeft uitgewezen dat Pippe niet in Baarn is ingeschreven. Dat heeft Margreet Breukelaar alsnog laten doen en ze overhandigde Ad Hordijk het ingelijste officiële uittreksel. Pippe staat nu officieel ingeschreven in Baarn als Wereldburger. Alle nieuwe bewoners van Baarn krijgen van de gemeente een tas overhandigd met daarin allerlei informatie over ons dorp. Pippe werd door haar uitgenodigd om in de toekomst een bijdrage voor deze tas te leveren; dat kan in de vorm van een kadootje of een flyer, dat is aan Pippe zelf.

Als laatste spreker kreeg Maurice van der Valk het woord. Als ontwerper gaf hij korte uitleg over de oorsprong van de naam en het logo. De naam Pippe komt voort uit de drie P’s: People, Planet, Profit. Het doel van de winkel is om deze drie elementen in balans te houden, dus zorg voor elkaar, respect voor de natuurlijke omgeving, een toekomstbestendige winkel. Zo kan er sprake zijn van duurzame groei.
Het logo is vormgegeven als waterkringen die ontstaan door een in het water geworpen kiezel. Zo raakt het stilstaande water overal in beweging. Zo ook kan een klein gebaar uitgroeien tot iets groots.
Daarnaast staat de vorm van de drie P’s, een spraakwolkje, symbool voor het assortiment. Elk artikel in de winkel heeft een achtergrond. Iedereen die bij de Wereld van Pippe iets koopt krijgt daarmee ook een verhaal mee.

Als sluitstuk van de officiële toespraken onthulden Margreet Breukelaar en Maurice van der Valk gezamenlijk de Pippe-tekst op de muur van de winkel door het verwijderen van een groen doek.

Onder het genot van vonkelwijn, hapjes van Paul! en slagerij Matthijssen werd de opening feestelijk voortgezet. In het Repair Café sneed Margreet Breukelaar de Pippe-taart (gemaakt door Bakkerij Veldhuizen) aan. The Golden Coffee Box verzorgde heerlijke cappuccino en koffie.

En natuurlijk speelden De Straatklinkers nog even door. Vanwege de regen bood het Repair Café uitkomst.

Pippe en alle vrijwillige medewerkers kijken terug op een zeer geslaagde opening en dag. Er was een uitstekende samenwerking met buren, Baarnse ondernemers en instellingen, dat maakte de dag af. Ook de klanten werd door Pippe niet vergeten. Ondanks het weer en de drukte rondom de heropening van de winkel kwamen zij graag kennismaken met Pippe.

De regen kwam van boven, de zon kwam van Pippe.

Misschien ook interessant